Nákupy

Aj plastická hmota môže ohromiť svojimi vlastnosťami

Keby sa vás niekto spýtal, čo je to plast, zrejme by ste dokázali na túto otázku odpovedať pomerne presne. Keby sme vás ale požiadali o obšírnejší popis plastických hmôt, ak nie ste práve odborník, možno by ste už narazili na prvé problémy. Z plastov sa dnes zhotovuje väčšina spotrebného tovaru vrátane nábytku, oblečenia, obuvi či hračiek, a nezaobíde sa bez nich ani automobilový a letecký priemysel. Pokiaľ si plasty predstavujete v podobnom duchu, napríklad ako PET fľaše alebo rôzne fólie a obaly, potom sa vo svojich úvahách posuňte na veľký kus ďalej a pokúste sa predstaviť si obrovský kváder s objemom tisíc litrov, o neuveriteľnej nosnosti päť ton.

zrelé paradajky

Áno je to tak, päť ton nákladu unesie na svojom chrbte IBC kontajner. Tieto plastové kontajnery sa prevažne využívajú na skladovanie a transport zeleniny a ovocia v rozdrvenom stave buď ako polotovar, alebo konečný produkt, napríklad v podobe zmrzlín, štiav alebo pasírovaných kúskov. Preprava takto spracovaného ovocia vyžaduje veľmi rýchly a presný logistický postup, ide o veľmi zraniteľné výrobky, čo sa týka kvality, a preto sa dbá najmä na to, aby manipulácia s bremenami bola rýchla a nikde tovar neviazol mimo chladiacich či mraziacich priestorov.

zeleninové šťavy

Prebieha to tak, že sa najskôr do prázdneho a čistého kontajnera umiestni plastová fólia, akási vložka, do ktorej sa potom vlieva spracovávaný polotovar. Vložka je prísne jednorazová, po každom použití sa musí znehodnotiť, a to buď v podobe recyklátu, alebo putuje do spaľovne či na skládku. Tento systém vnútorných vložiek zaručuje bezchybnú kvalitu akéhokoľvek prepravovaného nákladu, jednak sa odtiaľ neuvoľňujú žiadne ftaláty a podobné toxické chemikálie, a potom sa náklad nekontaminuje zvyškami čistiacich prostriedkov a dezinfekcie, čo sa môže stať u iných prepravných nádob, napríklad plastových či kovových barelov, ktoré sa vždy po vyprázdnení a pred naplnením musí umývať.

Podobné príspevky