Nezařazené

Cestovanie vlakom zadarmo a niekoľko podstatných informácií pre využitie tohto benefitu

Benefit cestovania vlakom zadarmo je aktuálne prístupným pre viaceré skupiny cestujúcich a každá z nich môže mať pre jeho čerpanie stanovené iné podmienky. V nasledujúcich riadkoch by sme sa však pozreli na možnosti cestovania vlakom zadarmo v prípade študentov a tento typ prepravy sa stal v otázke dochádzania za vzdelaním veľmi obľúbeným. Cestovanie vlakom zadarmo je však pre študentov ohraničené z hľadiska veku a dôležitým je dosiahnutie 26. roku. Nárok na benefit taktiež zaniká ukončením druhého stupňa vysokoškolského vzdelania.

koleje

Smerodajným je pre tento účel teda splnenie jednej alebo druhej podmienky a dosiahnutím aspoň jednej z nich je tento nárok ukončený. Bezplatná cesta vlakom má teda primárne odľahčiť náklady na štúdium, ktoré rozhodne nie sú v súčasnej dobe najnižšie. Aj vďaka cestovaniu vlakom zadarmo sa teda štúdium na strednej alebo vysokej škole stáva oveľa dostupnejším. Napr. v prípade stredoškolského vzdelania teda nie je ničím výnimočným, že študent dochádza do školy do iného okresu a môže si tak zvoliť kvalitnejšie vzdelanie.

vlak

Cestovanie vlakom zadarmo má v prípade študentom primárne za úlohu znížiť náklady vzdelávanie

Cestovanie vlakom zadarmo je súčasne dostupné pre všetky kategórie študentov, ktorí sa rozhodne pre prezenčnú formu výučby a pokiaľ študujete externe, tak benefit sa na vás nevzťahuje. Súčasne pritom vôbec nezáleží na tom, či máte slovenské občianstvo, občianstvo iného členského štátu EÚ alebo má študent trvalý pobyt mimo EÚ. V prípade štúdia na klasickej strednej alebo vysokej škole je špecifikácia nároku na cestovanie vlakom zadarmo úplne jasná. Ako je to však v prípade štúdia v inej vzdelávacej inštitúcii? Príslušné zariadenie určené na vzdelávanie teda musí byť registrované na základe rozhodnutia, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pod takouto inštitúciou sa však rozumie aj jej ekvivalent pôsobiaci v zahraničí a adresa vzdelávacieho zariadenia teda nemusí byť striktne len na území SR. Aj takéhoto študenta však môže vyzvať kontrolór cestovných lístkov na predloženie relevantných dokladov. Osoba používajúca benefit teda predkladá lístok potvrdzujúci bezplatnú prepravu alebo čipovú kartu vydanú príslušnou školou. Viac informácií o cestovaní vlakom zadarmo nájdete na webovej stránke https://silverdium.sk/.

Podobné príspevky